Algemene mededelingen

Zondag 26 juli Leerzame & Inzichtelijke Dressuur Wedstrijd

Op zondag 26 juli 2020 organiseren wij een leerzame & inzichtelijke dressuurwedstrijd. Deze wedstrijd is speciaal bedoeld voor ruiters/amazones, die inzicht willen krijgen waar hun verbeterpunten liggen.

De proeven tellen gewoon mee voor punten bij de KNHS. Er zal geen klassement opgesteld worden met prijzen.

Om meer inzicht te krijgen over de voorbereiding van een wedstrijd en het uiteindelijk rijden van de proef, wordt er vóór de wedstrijd aan de ruiters en eventueel ouders/grooms gevraagd of zij een vragenlijst willen invullen. Wij vragen om deze reden aan de ruiters en ouders/grooms ruim van tevoren aanwezig te zijn, zodat de vragenlijst rustig ingevuld kan worden. Bij het invullen van de vragenlijst kunnen geen foute antwoorden gegeven worden, omdat het de ruiters en ouders/grooms een persoonlijk inzicht geeft.

Na de proef krijgt de ruiter mondeling commentaar van de jury, mevrouw Miranda van Duin, waarbij de antwoorden van de vragenlijst ook meegenomen zullen worden. Hierdoor zal er een lerend effect ontstaan en wordt er bewustwording gecreëerd. Op deze manier hopen we dat de ruiters en ouders/groom nog meer plezier én voldoening samen uit de sport kunnen halen.

Na afloop van de proef en beoordeling van de jury, vragen we de ruiters en ouders/grooms hoe men deze dag ervaren heeft. Suggesties, tips en commentaar zijn meer dan welkom en kan ons helpen dit format te verbeteren.

De ruiters en ouders/grooms krijgen de protocollen en de ingevulde vragenlijst mee naar huis, zodat deze altijd nog teruggekeken kunnen worden en er lering uit gehaald kan worden.

In het kort over de jury: Bij Miranda van Duin staat samen met je paard plezier hebben in de paardensport voorop. Miranda let tijdens het jureren vooral op de ongedwongenheid en ontspanning in de samenwerking tussen ruiter en paard, zodat de combinatie harmonieus en tevreden door de proef gaat.

Meer weten over Miranda?

https://www.knhsnoordholland.nl/nieuws/posts/2019/oktober-2019/jurylid-miranda-van-duin-paardensport-is-samen-met-je-paard-plezier-hebben/

De wedstrijd heeft plaats voor 9 combinaties, VOL=VOL. Er kan gestart worden in de klasse BB t/m M2. Inschrijfgeld bedraagt voor lessende leden van De Duinruiters € 7,50, voor niet-lessende leden € 10 en voor niet leden € 12,50 per proef, er is mogelijkheid tot het starten van twee proeven. Vooraf dienen de inschrijfkosten online overgemaakt te worden op het rekeningnummer van de Duinruiters onder vermelding van zondag 26 juli – voornaam en achternaam deelnemer.

Opgeven kan via www.mijnknhs.nl of via een mail naar wedstrijdsecretariaat@duinruiters.com

Duinruiter agenda Meet en IJkmomenten

Dressuur Meet & IJkmomenten Pony en Paard  vrijdag 17 juli en vrijdag 14 augustus 2020

Inschrijven mogelijk t/m resp. 10 juli en 7 augustus.

Ga naar de KNHS website en klik op kalender

KNHS regio Noord-Holland jeugd opleiding

KNHS Regio Noord-Holland is actief in de jeugd opleiding in de paardensport. Kinderen/jong volwassenen beleven veel plezier in de mooiste sport die er is, de pony- en paardensport. Om de jonge ruiters te helpen bij hun hobby en sport is het Jeugdstimuleringsplan (JSP) ontwikkeld. Daarnaast ondersteunen wij het Hippisch Trainings Centrum (HTC). Dit is een kweekvijver voor jonge talenten in de disciplines dressuur, springen en eventing.

JeugdStimuleringsplan (JSP)

Het JSP biedt jonge ruiters een trainingsprogramma in de vorm van extra lessen om op een hoger niveau te komen.

Hoe werkt het JSP?

We bieden een trainingsprogramma voor pony- en paardenruiters in de vorm van 12 lessen (springen, dressuur), activiteiten en wedstrijdtraining gedurende het schooljaar. De wedstrijdtraining bestaat uit leren inrijden, parcours lopen, de proef of parcours uitvoeren en met video nabespreken met tips en tops. Na inschrijving ontvang je meer informatie over de samenstelling van de lessen.

We organiseren gedurende het seizoen activiteiten, waarbij deelname niet verplicht is, maar wél wordt verwacht. Je doet toch méé aan JSP?Het definitieve programma maken we nog bekend en sluit aan op de deelnemers en hun behoefte.

JSP heeft een eigen (besloten) facebook pagina waar alle deelnemers zich voorstellen, nieuwtjes worden gedeeld en andere belangrijke informatie is te vinden voor deelnemers en ouders. De instructeur stelt in overleg met de deelnemers én afhankelijk van de grootte van de groep de frequentie van de lessen vast. Ook de samenstelling van de groep volgt na de sluitingsdatum voor aanmelden voor het JSP.

De lessen vinden plaats op diverse locaties in Noord-Holland.

Anouk Hansen geeft dressuurles op dinsdag in Nieuw-Vennep.

Judith van der Noordaa geeft dressuurles op donderdag in Wormerveer en zaterdagmiddag in Venhuizen.

Nick Ros geeft springles in Oudekerk aan de Amstel en Barsingerhorn. De dagen maken we nog bekend.

Selectie

Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de selectie dag. De instructeur die jou les gaat geven selecteert de deelnemers. De dressuur instructeurs zijn Judith van der Noordaa en Anouk Hansen. De spring instructeur is Nick Ros. Voor deelname aan het JSP gelden de volgende selectiecriteria:

· Je bent lid van de KNHS

· Je hebt minimaal 1 winstpunt in de klasse B behaald

· Je neemt deel met een vaste pony (minimaal cat B) of paard

· Je bent 10 t/m 18 jaar (pony) en 14 t/m 18 jaar (paarden)

· Je stelt je coach baar op en bent gemotiveerd je te ontwikkelen

Wat zijn de kosten?

Deelnemers betalen in het seizoen 2020/2021 € 195 voor 12 lessen, inclusief de (meeste) activiteiten (onder bepaalde voorwaarden). Deelname aan de selectiedag wordt (indien van toepassing) apart apart in rekening gebracht. Je betaalt het JSP vooraf. Dankzij zowel de inzet van vele vrijwilligers als de sponsoring van KNHS regio Noord-Holland is het JSP mogelijk.

Informatie en aanmelden

Wil je meer informatie of je meteen aanmelden? Mail naar jsp@knhsnoordholland.nl

We stellen JSP instructeur springen Nick Ros aan je voor ….

Nick Ros heeft een schat aan kennis en ervaring opgedaan in de paardenwereld. Hij is opgegroeid naast de manege in Ouderkerk aan de Amstel, waar hij begon met rijden op achtjarige leeftijd. Na zijn middelbare school is Nick naar Amerika gegaan, om bij een internationale eventing stal te gaan rijden. Hier heeft hij zijn passie voor eventing ontdekt. Terug in Nederland is hij economie gaan studeren, en is internationaal eventing gaan rijden. Nick maakt onderdeel uit van het Jack Link eventing team.

We stellen JSP instructeur dressuur Judith van der Noordaa en Anouk Hansen aan je voor …

Judith is vanaf de start bij het JSP betrokken. Ook dit jaar gaat zij met veel enthousiasme een bijdrage leveren om de leerlingen op een hoger niveau te brengen. Ze kijkt uit naar de activiteiten buiten de lessen om, zodat de JSP leerlingen ook méér leren rondom de paardensport. Ze is instructeur ORUN niveau 4 allround en heeft ORUN cursussen gegeven. Judith heeft zich vervolgens in de dressuur gespecialiseerd. Als jurylid t/m Z dressuur is ze regelmatig actief. Judith: “Naast lesgeven en mijn baan in de verslavingszorg besteed ik veel tijd aan mijn twee paarden”. De leerlingen blijven vaak meerdere jaren aan het JSP verbonden. Het valt Judith op dat het altijd heel enthousiaste leerlingen zijn. Judith: “De lessen zijn zowel in het voorjaar als het najaar, waardoor je goed de ontwikkeling van de ruiters volgt over wat langere tijd”.

Anouk Hansen is een instructeur met ruime ervaring. Als jury is zij actief t/m Lichte Tour bij KNHS Nederland. Ze heeft een eigen Dressuur- trainingstal waar ze ook instructie geeft in Middenbeemster.

Hippisch Trainings Centrum

Het Hippisch Trainings Centrum (HTC) is een kweekvijver voor jonge talenten in de disciplines dressuur, springen en eventing. Talenten van nu, zijn de toppers van straks. Nederland draait in de paardensport al jaren op internationaal topniveau mee en dat willen we in de toekomst natuurlijk zo houden! Gelukkig zijn er in Regio Noord-Holland veel talenten. Met gerichte training en begeleiding zorgt het HTC ervoor dat talenten een extra duwtje in de rug krijgen en aansluiten bij de Nederlandse topsport.

Nieuwe webmaster

Hallo ik ben Maaike Verplancke en ik neem de website over van Stef.

Ik zou het super leuk vinden om van jullie stukjes te ontvangen. Hebben jullie op- of aanmerkingen hoor ik dat ook heel graag.

Jullie kunnen mailen naar: Maaike@duinruiters.com

Gewijzigde Duinruiter agenda

Gewijzigde Duinruiter agenda:

  • De Duinruiter bokaal is verplaatst van 13 & 14 juni naar 12 & 13 september (de avondwedstrijd van 11 september komt hierdoor te vervallen)
  • het 50 jarig bestaan stond gepland op zondag 14 juni wordt verplaatst naar zondagmiddag 13 september
  • Voor de Onderlinge Wedstrijden zullen 17 juli, 14 aug en 12 september meetellen.

Bijzonderheden zoals aanvangstijden, indelingen, etc… zullen t.z.t. gepubliceerd worden.

 

 

KNHS pilot Jeugdrubrieken in het springen

JEUGDRUBRIEKEN SPRINGEN

Vanaf april 2020 start de KNHS met een nieuwe pilot jeugdrubrieken in het springen. In plaats van de reguliere rubrieken die op categorie van de pony worden uitgeschreven, worden er nu rubrieken uitgeschreven op leeftijd van de ruiter.

Waarom deze nieuwe jeugdrubrieken?
Het doel van de jeugdrubrieken is het sporten met leeftijdsgenoten. In de jeugdrubrieken staat de leeftijd van het kind centraal en niet de grootte van de pony/het paard. Door hier in het sportaanbod rekening mee te houden en aan te sluiten bij de belevingswereld van een kind wordt de ontwikkeling meer bevorderd. Bovendien leidt dit tot meer sportplezier. Door de knip te maken tussen basisschool- en middelbare schoolleeftijd trekken kinderen op met leeftijdsgenootjes die over het algemeen in dezelfde fase van ontwikkeling zitten

Lees verder in de .pdf bijlage…….

 

Wijzigingen wedstrijdreglementen 2020

Hieronder zijn de gewijzigde wedstrijdreglementen terug te vinden:

 

Tank uw clubkas vol met clubsparen!

Tank uw clubkas vol met ….. Avia clubsparen! Via AVIA Clubsparen kunnen de clubleden en alle mensen die deze club een warm hart toedragen GRATIS punten sparen bij AVIA! Deze spaarpunten kan de club verzilveren bij AVIA Marees en geheel naar eigen inzicht worden besteed. Klik hier voor de flyer….