Algemene mededelingen

Flyer PSV West Friesland, 11 juni a.s.

Beste allemaal, hierbij de flyer van onze 2e onderlinge wedstrijd 11 juni a.s

Vooral voor de menners erg aantrekkelijk!!!!

 Willen jullie dit onder de aandacht van jullie leden brengen?

 Dank jullie wel alvast.

 

 Groetjes

voor PSV West Friesland

Conny Baltus

Vacature Portefeuillehouder recreatiesport Noord-Holland

Hierbij verzoeken wij om bijgaande vacature te plaatsen op de verenigingen website of FB pagina.

Met vriendelijke groet,
KNHS Kring NHN
Marianne Blakborn

Tank uw clubkas vol met clubsparen

Tank uw clubkas vol met ….. Avia clubsparen

Via AVIA Clubsparen kunnen de clubleden en alle mensen die deze club een warm hart toedragen GRATIS punten sparen bij AVIA!
Deze spaarpunten kan de club verzilveren bij AVIA Marees en geheel naar eigen inzicht worden besteed.

Klik hier voor de flyer….

Hoe doe je proef B zonder galop?

Men heeft verzocht om de B proef zonder galop op de website te zetten.

Deze zal worden gebruikt  op de onderlinge wedstrijd.

Klik hier voor de B proef

 

Mvg,

Het bestuur

Wijzigingen KNHS wedstrijdreglement dressuur

Er zijn wijzigingen in het wedstrijdreglement voor dressuur 2016.

Klik hier om de wijzigingen te lezen…..

Regelementswijziging KNHS betreffende ent- en meet gegevens

KNHS logo

 

Wanneer paarden of pony’s deelnemen aan KNHS-wedstrijden, moet in het paspoort een correcte enthistorie zijn opgenomen en bij pony’s tevens een correcte weergave van de meethistorie. In praktijk bleek de maatregel die genomen moest worden bij het ontbreken van de juiste gegevens in het paspoort erg zwaar en ingrijpend voor de deelnemer. De combinatie moest immers worden gediskwalificeerd.

De KNHS heeft daarom besloten per direct de maatregel bij deze gevallen te wijzigen. Een fout levert geen diskwalificatie meer op voor de betreffende wedstrijd van de controle! Om op de volgende wedstrijd te mogen starten moet de ent- en/of meethistorie wel aantoonbaar in orde zijn gemaakt. Alleen als er geen paardenpaspoort getoond kan worden en indien er geen enkele enting in het paardenpaspoort is opgenomen moet de combinatie wel worden gediskwalificeerd.

 

Wat betekenen de wijzigingen praktisch?

Bij constatering van een fout in de enthistorie of meethistorie wordt de combinatie op de betreffende wedstrijd niet meer gediskwalificeerd. Als er nu onvolledige of incorrecte entingen of eventuele andere fouten in een paspoort worden geconstateerd, zal hiervan melding (met foto van het betreffende document) worden gemaakt in het rapport aan de KNHS en moet de deelnemer dit in orde maken voor deelname aan de volgende wedstrijd. Daarnaast hoeven deelnemers vanaf nu ook geen startpas meer te tonen en is het voor de controle op entingen voldoende wanneer in plaats van de batchsticker het serie/batchnummer van de entstof vermeld wordt.

 

Wat zijn de wijzigingen in de regels?

  • De verplichting om een startpas te tonen vervalt (artikel 47 lid 2 sub a Algemeen Wedstrijdreglement).
  • Bij vermeldingen van de entingen in het paardenpaspoort is het, in plaats van het plakken van de batchstickers van de entstof in het paspoort, ook toegestaan dat het serie/batchnummer van de entstof door de dierenarts die de enting heeft toegediend is genoteerd (aanvulling artikel 47 lid 3 sub d Algemeen Wedstrijdreglement, conform FEI-regels).
  • Als een deelnemer niet aan de bepalingen van artikel 47 lid 3 en 4 van het Algemeen Wedstrijdreglement voldoet wordt hij/zij met het betreffende paard niet gediskwalificeerd op de betreffende wedstrijd, maar wordt de overtreding afgedaan als administratief verzuim. De deelnemer mag met het betreffende paard wel op de wedstrijd starten met dien verstande dat starten op een daaropvolgende wedstrijd pas weer is toegestaan nadat alsnog aan de eisen uit artikel 47 lid 3 en 4 is voldaan.
  • Indien in het paardenpaspoort geen enkele entinghistorie is opgenomen (het paard is nog nooit geënt) wordt de combinatie gediskwalificeerd van (verdere) deelname aan de wedstrijd, of alsnog uit de uitslag verwijderd, hetgeen tevens dient te wordt aangegeven op het protocol en de uitslagenlijst (aanvulling artikel 47, lid 6)

Klik hier indien u de reglementswijziging van artikel 47 in zijn geheel wilt lezen.

Met vriendelijke groet,

Anton Binnenmars

Directeur Breedtesport KNHS

KNHS logo

Nieuwe website Duinruiters

Op maandag 23 maart is de nieuwe website van de Duinruiters gelanceerd! De nieuwe website is geschikt voor alle schermen: computer, tablet en telefoon, en heeft een fris modern uiterlijk.  Lees meer