Algemene mededelingen

Federatiewedstrijden 2020

Vrijdagavond 17 april

Vrijdagavond 8 mei

Zaterdag 13 juni & zondag 14 juni (Duinruiters Bokaal)

(Zaterdagmiddag Springen – Zondagmiddag Kür op Muziek)

Vrijdagavond 17 juli

Vrijdagavond 14 augustus

Vrijdagavond 11 september

Inschrijven kan via www.mijnknhs.nl

Bericht van een zustervereniging:

Van 15 februari tm 23 februari organiseren wij een hippische week met velerlei hippische disciplines en wedstrijden in de prachtige ambiance van de evenementenhal van het Fries Congrescentrum in Drachten.

Hoogtepunten zijn de tuigmiddag met Friese tuigpaarden en een minimarathon, een springdag voor paarden klasse M, Z en ZZ met grote finale en natuurlijk de gezellige AWV veiling met afterparty. Ook aan families met kinderen wordt gedacht op de kindermiddag met o.a. Bixiewedstrijden en clinics en show van Jesse Drent.

Het programma ziet er als volgt uit:

Zaterdag 15 februari:                     Minimarathon – Tuigen Fries Ras

Zondag 16 februari:                        Kindermiddag met o.a. Bixie en Jesse Drent

Maandag 17 februari:                    Dressuurclinics met internationaal jurylid Patricia Wolters
en Grand-Prix ruiter Esther Liano

Dinsdag 18 februari:                       Oefenparcours Pony en Paard, Clinic Marriët Hoekstra

Woensdag 19 februari:                  Dressuur Paard B-ZZ

Donderdag 20 februari:                 Dressuur Pony B-ZZ

Vrijdag 21 februari:                         Springen Paard Z-ZZ met Grote Finale

Zaterdag 22 februari:                     AWV Veiling

Zondag 23 februari:                        Ochtend springen Pony B-Z

                                                            Middag springen Paard B-M

Voor meer informatie:

www.4horses.nl

www.hippisch-awv.nl

KNHS pilot Jeugdrubrieken in het springen

JEUGDRUBRIEKEN SPRINGEN

Vanaf april 2020 start de KNHS met een nieuwe pilot jeugdrubrieken in het springen. In plaats van de reguliere rubrieken die op categorie van de pony worden uitgeschreven, worden er nu rubrieken uitgeschreven op leeftijd van de ruiter.

Waarom deze nieuwe jeugdrubrieken?
Het doel van de jeugdrubrieken is het sporten met leeftijdsgenoten. In de jeugdrubrieken staat de leeftijd van het kind centraal en niet de grootte van de pony/het paard. Door hier in het sportaanbod rekening mee te houden en aan te sluiten bij de belevingswereld van een kind wordt de ontwikkeling meer bevorderd. Bovendien leidt dit tot meer sportplezier. Door de knip te maken tussen basisschool- en middelbare schoolleeftijd trekken kinderen op met leeftijdsgenootjes die over het algemeen in dezelfde fase van ontwikkeling zitten

Lees verder in de .pdf bijlage…….

 

Wijzigingen wedstrijdreglementen 2020

Hieronder zijn de gewijzigde wedstrijdreglementen terug te vinden:

 

50 jaar Duinruiters zal worden gevierd op zondag 14 juni a.s.

Op 26 mei 1970 is onze vereniging opgericht. Dit betekent dat wij dit jaar ons 50 jarig bestaan vieren!

We willen dit graag vieren tijdens onze jaarlijkse Duinruiter Bokaal op zondag 14 juni van 14.00 tot 18.00 uur.

We hebben een mooi programma die middag. Het lijkt ons leuk om tijdens het uitoefenen van onze mooie sport terug te kijken op de afgelopen 50 jaar, kom allen!

Uitnodiging Algemene ledenvergadering, 13 maart 2020

Hierbij worden alle leden van de Duinruiters uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering, welke gehouden zal worden op vrijdag 13 maart 2020.

De vergadering begint om 20.00 uur en de kantine is open vanaf 19.30 uur. Ook de ouders van onze minderjarige leden worden verwacht aanwezig te zijn.

Mocht u buiten de notulen om ook  jaarverslagen, financiële stukken en de planning voor 2020 in willen zien, dan kunt u deze op opvragen via secretaris@duinruiters.com

Na de vergadering wordt er een verloting gehouden. Hiervoor wordt zoals gebruikelijk aan iedereen gevraagd een klein prijsje mee te nemen.

Agenda:

 1. Opening en afmeldingen.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 2019.
 4. Jaarverslag over 2019 van de voorzitter.
 5. Wedstrijden 2020
 6. Onderlinge wedstrijden
 7. Ponykamp 2019/2020
 8. Financieel jaarverslag over 2019 van de penningmeester.
 9. Verslag kascontrole commissie, benoeming nieuwe kascontrole commissie.
 10. Verslag lessen
 11. Het bestuur is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.
 12. Het bestuur zoekt ook iemand om facebook en de website vorm te geven/ bij te houden. 12. Rondvraag
 13. Sluiting
 14. Loterij

Tank uw clubkas vol met clubsparen

Tank uw clubkas vol met ….. Avia clubsparen

Via AVIA Clubsparen kunnen de clubleden en alle mensen die deze club een warm hart toedragen GRATIS punten sparen bij AVIA!
Deze spaarpunten kan de club verzilveren bij AVIA Marees en geheel naar eigen inzicht worden besteed.

Klik hier voor de flyer….