Wijzigingen wedstrijdreglementen 2020

Hieronder zijn de gewijzigde wedstrijdreglementen terug te vinden: