Zondag 26 juli Leerzame & Inzichtelijke Dressuur Wedstrijd

Op zondag 26 juli 2020 organiseren wij een leerzame & inzichtelijke dressuurwedstrijd. Deze wedstrijd is speciaal bedoeld voor ruiters/amazones, die inzicht willen krijgen waar hun verbeterpunten liggen.

De proeven tellen gewoon mee voor punten bij de KNHS. Er zal geen klassement opgesteld worden met prijzen.

Om meer inzicht te krijgen over de voorbereiding van een wedstrijd en het uiteindelijk rijden van de proef, wordt er vóór de wedstrijd aan de ruiters en eventueel ouders/grooms gevraagd of zij een vragenlijst willen invullen. Wij vragen om deze reden aan de ruiters en ouders/grooms ruim van tevoren aanwezig te zijn, zodat de vragenlijst rustig ingevuld kan worden. Bij het invullen van de vragenlijst kunnen geen foute antwoorden gegeven worden, omdat het de ruiters en ouders/grooms een persoonlijk inzicht geeft.

Na de proef krijgt de ruiter mondeling commentaar van de jury, mevrouw Miranda van Duin, waarbij de antwoorden van de vragenlijst ook meegenomen zullen worden. Hierdoor zal er een lerend effect ontstaan en wordt er bewustwording gecreëerd. Op deze manier hopen we dat de ruiters en ouders/groom nog meer plezier én voldoening samen uit de sport kunnen halen.

Na afloop van de proef en beoordeling van de jury, vragen we de ruiters en ouders/grooms hoe men deze dag ervaren heeft. Suggesties, tips en commentaar zijn meer dan welkom en kan ons helpen dit format te verbeteren.

De ruiters en ouders/grooms krijgen de protocollen en de ingevulde vragenlijst mee naar huis, zodat deze altijd nog teruggekeken kunnen worden en er lering uit gehaald kan worden.

In het kort over de jury: Bij Miranda van Duin staat samen met je paard plezier hebben in de paardensport voorop. Miranda let tijdens het jureren vooral op de ongedwongenheid en ontspanning in de samenwerking tussen ruiter en paard, zodat de combinatie harmonieus en tevreden door de proef gaat.

Meer weten over Miranda?

https://www.knhsnoordholland.nl/nieuws/posts/2019/oktober-2019/jurylid-miranda-van-duin-paardensport-is-samen-met-je-paard-plezier-hebben/

De wedstrijd heeft plaats voor 9 combinaties, VOL=VOL. Er kan gestart worden in de klasse BB t/m M2. Inschrijfgeld bedraagt voor lessende leden van De Duinruiters € 7,50, voor niet-lessende leden € 10 en voor niet leden € 12,50 per proef, er is mogelijkheid tot het starten van twee proeven. Vooraf dienen de inschrijfkosten online overgemaakt te worden op het rekeningnummer van de Duinruiters onder vermelding van zondag 26 juli – voornaam en achternaam deelnemer.

Opgeven kan via www.mijnknhs.nl of via een mail naar wedstrijdsecretariaat@duinruiters.com