Uitnodiging Algemene ledenvergadering, 13 maart 2020

Hierbij worden alle leden van de Duinruiters uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering, welke gehouden zal worden op vrijdag 13 maart 2020.

De vergadering begint om 20.00 uur en de kantine is open vanaf 19.30 uur. Ook de ouders van onze minderjarige leden worden verwacht aanwezig te zijn.

Mocht u buiten de notulen om ook  jaarverslagen, financiële stukken en de planning voor 2020 in willen zien, dan kunt u deze op opvragen via secretaris@duinruiters.com

Na de vergadering wordt er een verloting gehouden. Hiervoor wordt zoals gebruikelijk aan iedereen gevraagd een klein prijsje mee te nemen.

Agenda:

 1. Opening en afmeldingen.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 2019.
 4. Jaarverslag over 2019 van de voorzitter.
 5. Wedstrijden 2020
 6. Onderlinge wedstrijden
 7. Ponykamp 2019/2020
 8. Financieel jaarverslag over 2019 van de penningmeester.
 9. Verslag kascontrole commissie, benoeming nieuwe kascontrole commissie.
 10. Verslag lessen
 11. Het bestuur is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.
 12. Het bestuur zoekt ook iemand om facebook en de website vorm te geven/ bij te houden. 12. Rondvraag
 13. Sluiting
 14. Loterij